document.writeln("
");document.writeln("
原文:女主播为一张5千元显卡出卖自己 结果悲催<\/a><\/div>");document.writeln("
");document.writeln("
");document.writeln(" SBqujia<\/a><\/div> ");document.writeln("
");document.writeln("
<\/div>");document.writeln("
觉得男的亏的点支持<\/div>");document.writeln(" <\/div>");document.writeln(" <\/div>");document.writeln("
");document.writeln(" <\/div>");document.writeln(" ");document.writeln("
");document.writeln("支持[1654] | 反对[22]");document.writeln(" <\/div>
<\/div>");document.writeln(" <\/div>");document.writeln("
");document.writeln("
原文:国外技术大牛再评996.icu:看完泪目<\/a><\/div>");document.writeln("
");document.writeln("
");document.writeln(" 恶凑品人<\/a><\/div> ");document.writeln("
");document.writeln("
<\/div>");document.writeln("
记得当年双休制也是入世后才引入国内的……如今996国内没人管,又是老外牵头要干涉……
中国人的福利全靠老外帮忙争取,这踏马的也真够魔幻了……
<\/div>");document.writeln(" <\/div>");document.writeln(" <\/div>");document.writeln("
");document.writeln(" <\/div>");document.writeln(" ");document.writeln("
");document.writeln("支持[1273] | 反对[25]");document.writeln(" <\/div>
<\/div>");document.writeln(" <\/div>");document.writeln("
");document.writeln("
原文:广电总局:游戏打斗不能有任何颜色的液体<\/a><\/div>");document.writeln("
");document.writeln("
");document.writeln(" ghostking<\/a><\/div> ");document.writeln("
");document.writeln("
<\/div>");document.writeln("
盐城爆炸的责任有没有分得这么细?<\/div>");document.writeln(" <\/div>");document.writeln(" <\/div>");document.writeln("
");document.writeln(" <\/div>");document.writeln(" ");document.writeln("